Hình ảnh


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: H Vinh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:44' 16-03-2014
Dung lượng: 75.7 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
3/16/2014
1
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Em hãy trình bày các bước để nhập công thức vào ô tính.
* Các bước để nhập công thức vào một ô tính:
- Chọn ô cần nhập công thức
- Gõ dấu =
- Nhập công thức
- Nhấn phím Enter
3/16/2014
2
Kiểm tra bài cũ
Câu 2. Địa chỉ của một ô là gì? Cho ví dụ?
* Địa chỉ của một ô là cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên.
Ví dụ: A1, B5
3/16/2014
3
Tiết 17
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Giáo án điện tử tin học QUY?N 3
3/16/2014
4
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
-Hàm trong chương trình bảng tính
- Cách sử dụng hàm
- Một số hàm trong chương trình bảng tính
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3/16/2014
5
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
Hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán
theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể
Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình
bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng
và nhanh chóng hơn
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
3/16/2014
6
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Hàm trong chương trình bảng tính
Ví dụ 1:
Nếu cần tính trung bình cộng của ba số 3, 10 và 2, em có thể sử dụng công thức sau đây:
=(3+10+2)/3
Chương trình bảng tính có hàm AVERAGE giúp em tính công thức trên:
= AVERAGE(3,10,2)
3/16/2014
7
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Hàm trong chương trình bảng tính
Ví dụ 2: Tính trung bình cộng của hai số trong các ô A1 và A5
=AVERAGE(A1,A5)
Ví dụ 3: Tính tổng của hai số trong các ô B1 và B2
=SUM(B1+B2)
3/16/2014
8
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Để sử dụng hàm em cần nhập hàm đó vào một ô tính tương tự như nhập công thức.
Các bước nhập hàm vào một ô tính:
+ Chọn ô cần nhập hàm
+ Gõ dấu =
+ Nhập hàm theo cú pháp đúng
+ Nhấn Enter
3/16/2014
9
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm:
Ví dụ 1:
=AVERAGE(15,20,30)
Ví dụ 2:
=AVERAGE(A1,A2,A3)
Ví dụ 3:
=SUM(A3,5)
3/16/2014
10
Tiết 58. HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
CỦNG CỐ
- Hàm trong chương trình bảng tính
Cách sử dụng hàm
Cho ví dụ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓